Viedome Professioneel

 

Zorgbeleid en zorgvisie zijn sterk in beweging, zowel aan de kant van de zorgverlener als de zorgvrager. De zorgvrager staat steeds meer centraal, zorg op maat wordt steeds belangrijker net als flexibel aanbod van zorg. Dat stelt andere eisen aan de zorgverleners. Er is meer dan ooit behoefte aan pluriformiteit, begeleid door creatief en flexibel zorgmanagement. Daarbij draait het vooral om aandacht voor de cliënt en flexibel inspelen op nieuwe en veranderende zorgbehoeften. VieDome kan u daarbij helpen.

Zorg op maat

VieDome is het alles in één zorgdomoticasysteem, dat vergaande zorgfuncties combineert met breedbandtechnologie. Met dit digitale platform creëert u als het ware een virtuele zorginstelling, die het mogelijk maakt ouderen, mensen met een functiebeperking en zorgbehoeftigen langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving te laten wonen. Met VieDome komt de timing van de zorg grotendeels in handen van de zorgvragers en de verpleegkundigen. Hierdoor kan er veel efficiënter gewerkt worden.

Mogelijkheden voor zorginstellingen

VieDome is ook uitermate geschikt voor zorginstellingen voor ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voor deze instellingen zijn functies als akoestische bewaking, beeldobservatie, zusterroep en draadloze alarmering erg handig. Ook bewakingsfuncties zoals personenalarmering, dwaaldetectie, brandalarmering en inbraakbeveiliging kunnen met VieDome gerealiseerd worden. Deze functies helpen de zorgtaken te verlichten waardoor er meer tijd ontstaat en aandacht voor de cliënt.

Begrijpelijk en gebruiksvriendelijk

Ongeacht of cliënten binnen een instelling verblijven of juist extramuraal gehuisvest zijn in woningen verspreid over een groot gebied, met VieDome is zorg altijd dichtbij. Bovendien helpt VieDome de zorg efficiënt te organiseren zodat met een beperkt aantal hulpverleners effectief zorg kan worden verleend aan meerdere hulpvragers. De combinatie van techniek en zorgdiensten binnen VieDome is erop gericht dat cliënten hun leven zo normaal mogelijk kunnen leven, terwijl zorg altijd dichtbij is.

Dwaaldetectie heeft van woonzorgboerderij De Hagert een open community gemaakt

Op steenworp afstand van Wijchen, aan de rand van het historische dorp Leur, ligt woonzorgboerderij de Hagert. Hier kunnen dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking uit de gemeente Wijchen en het Land van Maas en Waal terecht voor 24-uurszorg en dagbesteding en dagopvang.

Bewoners het dragen van een chip in hun schoen en kunnen onafhankelijk van elkaar de tuin in gaan. Zwaar dementerenden die een luchtje gaan scheppen als ze daar behoefte aan hebben. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Er komt heel wat kijken om een dergelijk systeem optimaal te alten werken. Technisch zijn er vrijwel geen complicaties maar voor de verzorgenden is het een hele stap om met dwaaldetectie te werken.

De Hagert doet sinds eind 2010 waar elders nog slechts van gedroomd wordt: het biedt bewoners de mogelijkheid om op eigen initiatief en zelfstandig naar buiten te lopen, het erf op. De dwaaldetectie van VieDome maakt dit mede mogelijk.

VieDome heeft zich bewezen als platform waarmee zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. VieDome faciliteert het leveren van gemaks-, comfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Het VieDome platform maakt gebruik van open standaarden waardoor eenvoudig koppelingen kunnen worden gerealiseerd. Zo ontstaat er een open, maar goed beveiligd platform voor zorg-, diensten- en technologieleveranciers. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en extra aandacht voor cliënten staan binnen VieDome steeds centraal.

VieDome is ontwikkeld door Mextal, dat naast de hard- en software ook een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en concepten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van VieDome?
Mail naar info@tkhcaresolutions.com of bel 040 - 290 75 10.

Nachtzorg slim én betaalbaar [PDF]

Lunet Zorg neemt initiatief Zorgcirkels

Zorg op afstand en beveiliging met VieDome [PDF]

Van beluistercentrale naar domotica-totaalconcept

Dwaaldetectie en zorg op afstand [PDF]

Van ‘in de gaten houden’ naar ‘loslaten’

Zorg op maat met VieDome [PDF]

Nieuwe (nacht-) zorgcentrale biedt meer mogelijkheden

Viedome caretaker
TKH Care Solutions

TKH Care Solutions   De Tienden 48   Postbus 282   5670 AG Nuenen   T 040 - 290 75 35   E info@tkhcaresolutions.com | disclaimer | privacy