VieDome by TKH Care Solutions

 

De wereld is snel aan het veranderen. Als we kijken naar Nederland zien we dat de bevolking in hoog tempo vergrijst en de levensverwachting nog altijd toeneemt. Tegelijk komen er steeds meer chronisch zieken, terwijl het aanbod van traditionele zorg almaar kleiner wordt. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben vergaande consequenties, onder andere voor volkshuisvesting en zorg. Met VieDome kunt u op efficiënte wijze inspelen op deze consequenties.

Nieuwe oplossingen

Er is in toenemende mate behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van zorg, veiligheid en comfort. Oplossingen die ervoor zorgen dat de zorg efficiënter wordt, er meer aandacht komt voor de cliënt en dat mensen langer onder eigen regie zelfstandig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Oplossingen die bovendien zorgen voor een betere leefbaarheid. Het is verleidelijk om te denken dat alleen meer geld en meer inzet van personeel de actuele ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden.

Een bewezen en veelgebruikte oplossing

VieDome bewijst op vele plaatsen in Nederland dat de zorgvuldige toepassing van nieuwe technologie een wezenlijke bijdrage kan leveren om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. VieDome is breed toepasbaar in zowel woningen als instellingen en onderscheidt zich op vele gebieden van andere domoticasystemen. VieDome is modulair opgebouwd en kan geheel naar wens worden ingericht.

Vertrouwd, betrouwbaar en veilig

VieDome is een betrouwbaar en goed beveiligd digitaal platform dat eenvoudig is te bedienen, ook voor mensen die niet goed met internet overweg kunnen. Omdat het platform goed beveiligd is, kunnen gebruikers nooit benaderd worden door mensen of instanties die niet vooraf zijn gescreend door de faciliterende instelling. Ook de privacy van gebruikers is gegarandeerd met VieDome.

VieConnector
TKH Care Solutions