Viedome
in English

VieDome is een betrouwbaar en goed beveiligd
digitaal platform. Het is eenvoudig te bedienen

VieDome by TKH Care Solutions

 

viedome carefree at home

Zorgeloos thuis

De grootste wens van veel ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Met VieDome kunt u ze daarbij helpen. Bijvoorbeeld door efficiënte mogelijkheden voor beeldcommunicatie mogelijk te maken en door het aanbieden van gemaks-, comfort- en zorgdiensten.

Lees meer »

viedome professional

Professioneel

Als cliënten of bewoners dagelijks zorg nodig hebben, kan VieDome daarbij van grote waarde zijn. Met VieDome creëert u talrijke mogelijkheden om zorgtaken te vereenvoudigen en alle aandacht aan de cliënt te bieden. Zorg op maat, pluriformiteit en optimaal inspelen op veranderende zorgbehoeften en zorgvragen

Lees meer »

VieDome heeft zich bewezen als platform waarmee zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere dienstverleners op toegankelijke wijze hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. VieDome faciliteert het leveren van gemaks-, comfort- en zorgdiensten, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit gezamenlijke initiatieven. Het VieDome platform maakt gebruik van open standaarden waardoor eenvoudig koppelingen kunnen worden gerealiseerd. Zo ontstaat er een open, maar goed beveiligd platform voor zorg-, diensten- en technologieleveranciers. Optimale keuzevrijheid voor bewoners, efficiëntere zorg en extra aandacht voor cliënten staan binnen VieDome steeds centraal.

VieDome is ontwikkeld door Mextal, dat naast de hard- en software ook een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en concepten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van VieDome?
Mail naar info@tkhcaresolutions.nl
of bel 040 - 290 75 10

 

Viedome algemene brochure [PDF]Regiodagen presentatie [PDF]

TKH Care Solutions

TKH Care Solutions   De Tienden 48   Postbus 282   5670 AG Nuenen   T 040 - 290 75 35   E info@tkhcaresolutions.com | disclaimer | privacy