De wereld verandert razendsnel. In Nederland vergrijst de bevolking en neemt de levensverwachting nog altijd toe. Tegelijk komen er meer chronisch zieken, verschuift de zorg van intramuraal naar extramuraal en vraagt corona om andere maatregelen. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben vergaande consequenties, ook voor huisvesting en zorg. TKH Care Solutions, een bedrijfsonderdeel van de TKH Group, richt zich op innovatieve oplossingen om deze maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.

THK Care Solutions

Korter verblijf, complexere zorg

In toenemende mate is er behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van zorg, veiligheid en comfort. Oplossingen die ervoor zorgen dat de zorg efficiënter wordt, er meer aandacht komt voor de cliënt en dat mensen langer onder eigen regie zelfstandig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Oplossingen die bovendien zorgen voor een betere leefbaarheid. Een van die oplossingen is VieDome, het open zorgtechnologie-platform met cliëntgebonden oplossingen.

Drie belangrijke vragen

VieDome helpt u om de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg slimmer te maken. Zonder impact op de beheersbaarheid en kosten van uw organisatie. Vooraf stellen we altijd drie belangrijke vragen: Wat wil je weten? Hoe ga je dat meten? En wat ga je ermee doen? De antwoorden maken duidelijk wat er écht nodig is.

De individuele zorgvraag centraal

VieDome bestaat uit slimme technologie die efficiënte intra- en extramurale zorg mogelijk maakt, met méér aandacht, veiligheid, comfort en eigen regie voor de cliënt enerzijds en minder werkdruk voor zorgmedewerkers anderzijds. VieDome richt zich niet op de huisvesting of omgeving van de cliënt, maar stelt altijd de individuele zorgvraag centraal. Daarbij maakt VieDome het mogelijk om zorg op afstand en dichtbij te combineren en familie en mantelzorg bij het zorgproces te betrekken.

Met de oplossingen van Viedome staat de cliënt écht centraal